Huvudsida
Bilder :
MTSAT Östasien:

MTSAT infrarött Östasien

Uppdateras var 30 minut

MTSAT infrarött Östasien
(Med tillstånd av Japan Meteorological Agency )
MTSAT Östasien:
Bilder :