Huvudsida
Bilder :
MTSAT Östasien:

MTSAT vattenånga Östasien

Uppdateras var 30 minut

MTSAT vattenånga Östasien
(Med tillstånd av Japan Meteorological Agency )
MTSAT Östasien:
Bilder :