Huvudsida
Bilder :

GOES - Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay, Uruguay - infrarött

Uppdateras var 15 minut

GOES - Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay, Uruguay - infrarött
(Med tillstånd av Dirección de Meteorología e Hidrología, Paraguay )
Bilder :