Huvudsida
Bilder :
HIMAWARI Östasien:

HIMAWARI infrarött Östasien

Uppdateras var 30 minut

HIMAWARI infrarött Östasien
(Med tillstånd av Japan Meteorological Agency )
HIMAWARI Östasien:
Bilder :