Huvudsida
Bilder :

färgkomposit vattenånga

Det globala montaget skapas med hjälp av satellitdata från MTSAT, GOES och Meteosat. Uppdateras var tredje timme

färgkomposit vattenånga
(Med tillstånd av Naval Research Laboratory, Monterey, USA )
Bilder :