Huvudsida
Bilder :

GOES - Hawaii - synligt

Uppdateras var 15 minut

GOES - Hawaii - synligt
(Med tillstånd av Naval Research Laboratory, Monterey, USA )
Bilder :