Huvudsida
Geostationära:
Polära:

QuikSCAT

QuikSCAT

radiometer: NASA

Lanserings datum: 19 juni 1998

Typ av omloppsbana: solsynkron, dvs. satelliten korsar alltid en bestämd punkt på samma tid på dagen.

höjd: 800 km

Lutning på omloppsbanan: 98,6 grader jämfört med ekvatorn.

Tid för ett omlopp: 102 minuter, 14 omlopp görs per dag på både stigande och fallande passeringar. Tiden för ett omlopp är tiden som det tar för satelliten att göra en fullständigt rotation av jorden.

Instrument: scatterometer

En scatterometer är en högfrekvent mikrovågsradar (13,4 gigahertz), specifikt utformad för att mäta vindhastighet och -riktning nära ytan. Allteftersom vinden blåser över havsytan blir ytan tilltuffsad av generationener av kapilärvågor på centimeterskalan. Dessa, modifierar i sin tur hur ytan avspeglar signalerna

Detta instrument skannar en uppskattningsvis 1 800 km bred sträng. Instrumentet insamlar ca 400 000 mätningar och täcker 90 % av jordytan under en dag. Upplösningen är på 25 kilometer.

Alla vädervindhastighetsmätningar stoppas inte av molnen. Mätningarna störs dock av alla företeelser som förstör de kapilära vågarna: regn, mycket svaga vindar eller starka vinder (högre än 20 m/s). Mellan 3 m/s och 20 m/s, exaktheten på vindintensitet är 2 m/s, och exaktheten på inriktningen är 20 grader.

Geostationära:
Polära: