Huvudsida

Ansvarsfriskrivning

Allmetsat förvaltar denna webbplats för att underlättar fri tillgång till väderinformationen. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom, försöker vi rätta till dem. Allmetsat frånsäger sig dock allt ansvar för uppgifterna på webbplatsen. Följande bör påpekas om innehållet:

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på vår sida kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Allmetsat frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar har använts.