Huvudsida

UTC-tid

Koordinerad universell tid

UTC (koordinerad universell tid) är den internationella tidnormen. UTC är motsvarigheten till genomsnittlig soltid vid nollmeridianen (longituden 0°) som uttrycks formellt i GMT. Den är dessutom motsvarigheten till Z-tid (Zulutid). När den är 0 UTC, är det midnatt i Greenwich (England) på meridianlinjen av nollongituden.

UTC räknas ut vid Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) från data från ungefär 200 klockor, distribuerade över nästan femtio nationella laboratorier.

time.gov tillhandahåller UTC i realtid.