Huvudsida
Bilder :

GOES - De stora sjöarna i Nordamerika - synligt

Uppdateras var 15 minut

GOES - De stora sjöarna i Nordamerika - synligt
(Med tillstånd av Naval Research Laboratory, Monterey, USA )
Bilder :