Huvudsida
Bilder :

HIMAWARI - GOES - Stilla havet - Molntoppar

Denna bild ger höjderna av konvektiva och andra högre moln i ett färgkodat format. Den är baserad på en kombination av den globala atmosfäriska förutsägelsesystemen NOGAPS och geostationär satellitdata. Uppdateras var tredje timme

HIMAWARI - GOES - Stilla havet - Molntoppar
(Med tillstånd av Naval Research Laboratory, Monterey, USA )
Bilder :