Huvudsida
Bilder :
GOES East Full disk:

GOES East - Full disk - synligt

Uppdateras var 15 minut

GOES East - Full disk - synligt
(Med tillstånd av National Oceanic and Atmospheric Administration, USA )
GOES East Full disk:
Bilder :