Huvudsida
Bilder :
Indiska oceanen:
animering:
Hög upplösning:
Full disk:

Meteosat 5 - Indiska oceanen - infrarött

Uppdateras var sjätte timme

Meteosat 5 - Indiska oceanen - infrarött
(Med tillstånd av Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin, USA )
Indiska oceanen:
animering:
Hög upplösning:
Full disk:
Bilder :