Huvudsida
Bilder :

HIMAWARI - GOES - Stilla havet - synligt

Det globala montaget skapas med hjälp av satellitdata från MTSAT, GOES och Meteosat. Uppdateras var tredje timme

HIMAWARI - GOES - Stilla havet - synligt
(Med tillstånd av Naval Research Laboratory, Monterey, USA )
Bilder :