Huvudsida
Bilder :

Antarktis

Den antarktiska kompositen är en mosaik av satellitdata från GOES, Meteosat, HIMAWARI och NOAA. Uppdateras var tredje timme

Antarktis
(Med tillstånd av Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin, USA )
Bilder :