Huvudsida
Bilder :

färgkomposit

Det globala montaget skapas med hjälp av satellitdata (från MTSAT, GOES och Meteosat), ytvattentemperaturer och observerade landtemperaturer. Uppdateras var sjätte timme

färgkomposit
(Med tillstånd av Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin, USA )
Bilder :