Huvudsida
Bilder :

GOES - Sydamerika - synligt

Uppdateras var 15 minut

GOES - Sydamerika - synligt
(Med tillstånd av Dirección de Meteorología e Hidrología, Paraguay )
Bilder :