Huvudsida
Bilder :
METEOSAT:
animering:

Meteosat - Afrika - väst - vattenånga

Uppdateras var tredje timme

Meteosat - Afrika - väst - vattenånga
(Med tillstånd av EUMETSAT )
METEOSAT:
animering:
Bilder :