Huvudsida
Geostationära:
Polära:

Vädersatelliter

Geostationära satelliter

Geostationära satelliter för väder hanteras av EUMETSAT (Meteosat), USA (GOES), Japan (MTSAT), Kina (Fengyun-2), Ryssland (GOMS) och Indien (KALPANA). De har sina omloppsbanor längs ekvatorn på en höjd på 38 500 km. På denna höjd är hastigheten på satelliten den samma som jordens rotation, och satelliten förefaller därmed befinna sig stationärt över en bestämd punkt längs ekvatorn. Denna omloppsbana möjliggör för satelliten att ständigt observera samma område: 42 % av jordytan. För att få global bevakning behövs det ett nätverk på 5-6 satelliter. Dessa satelliter ser emmelrtid inte polerna alls.

Meteosat
Meteosat
GOES
GOES
MTSAT
MTSAT
FY-2
FY-2
GOMS
GOMS
KALPANA
KALPANA

Satelliter i polära omloppsbanor

Polära vädersatelliter handhas av USA (NOAA, QuikSCAT), Ryssland (Meteor) och KINA (Fengyun-1). De bevakar globalt från en enda satellit.

NOAA
NOAA
QuikSCAT
QuikSCAT
METEOR
METEOR
FY-1
FY-1
Geostationära:
Polära: