Huvudsida
FAQ:
Exempel:

Tolkning av vädersatellitbilder

synligt

Synliga bilder föreställer mängden av solljus som speglas tillbaka ut i rymden av molnen eller av jordytan. Molnfri jordyta och vatten är vanligtvis mörka medan moln och snö är ljusa. Tjockare moln har en högre reflexionsförmåga och förefaller ljusare än tunnare moln. Det är emellertid svårt att se skillnad på högt och lågt belägna moln på en synlig satellitbild. För denna skillnad är infraröda satellitbilder användbara. Synliga bilder kan kan inte använas när solljus inte är tillgängligt.

Synlig bild

infrarött

Infraröda bilder representerar den infraröda utstrålningen som sänds ut av molnen eller jordytan. De är egentligen mätningar av temperaturen. På en infraröd bild ser varmare föremål mörkare ut än kaller föremål. Molnfria områden är vanligtvis mörka, men även mycket låga moln och dimma kan se mörka ut. De flesta andra moln är ljusa. Högt belägna moln är ljusare än lägre belägna moln.

Infraröd bild

vattenånga

Vattenångebilder föreställer mängden av vattenånga i mellan och övre atmosfären. Vattenångebilder är användbara för attsärskilja regioner med fuktig och torr luft, vita regioner på avbildningen visar på fuktigare områden än mörka regioner.

Vattenångebild

Exempel

FAQ:
Exempel: