Huvudsida
FAQ:
Exempel:

Höga moln, hav, berg, skogar

20 juni 1997 13:59 UTC

Sydvästra delen av Frankriken på en varm dag i juni. På den infraröda bilden förefaller den heta marken (1) vara mycket mörk, eftersom havet (2) som är kallare är ljusare. På botten av bilden är Pyrenéerna (3) dessutom ljusare än slättmarken därför att marken är mindre het. På den synliga bilden är havet (4) mörkare än land (5) därför att det absorberar bättre solutstrålningen. På samma sätt med Landes-skogen (6) vilken förefaller mörkare än de omgivande områdena. Moln över havet (7) är vita på den infraröda bilden. Det betyder att de är kalla och således befinner de sig på hög höjd. På den synliga bilden är dessa moln inte lätta att se och är därför tunna. De är antagligen cirrusmoln.

Synlig bild: Höga moln, hav, berg, skogar
Synlig bild
Infraröd bild: Höga moln, hav, berg, skogar
Infraröd bild
FAQ:
Exempel: