Huvudsida
FAQ:
Exempel:

kallfront, skurar, jord - hav kontraster

5 juni 1998 08:15 UTC

En kallfront (1) har just passerat över nordvästra Frankrike. Bakom den är himmlen klar. Skuggan av den molniga raden framträder på den synliga bilden. En sekundär kallfront (2) nalkas Brittany. Termisk kontrast är mycket mer betydande: det är flera regnmoln (3) bakom denna sekundära front. Havet (4) är inte svårt att skilja på från land (5) på den infraröda bilden: deras respektive temperaturer är nästan samma. Å andra sidan, på den synliga bilden är havet (4) mycket mörkare än landet (5), därför att det inte reflekterar solutstrålningen såsom land.

Synlig bild: kallfront, skurar, jord - hav kontraster
Synlig bild
Infraröd bild: kallfront, skurar, jord - hav kontraster
Infraröd bild
FAQ:
Exempel: