Huvudsida
FAQ:
Exempel:

Cirrus, land - havskontraster

24 juni 1998 16:28 UTC

En cirrusremsa korsar området från nordväst till sydöst. Dessa tunna moln är knappt synliga (1) på den synliga bilden. De framträder mycket mer ljus klart (2) i infrarött, därför att de är mycket kalla pga. att de är gjorda av is. Havet (3) syns mycket tydligare än land (4) på den infraröda bilden, pga. att detta är på slutet av eftermiddagen och det är kallare. Havet (5) är mörkare än land (6) på den synliga bilden, därför att det absorberar mer den solutstrålning.

Synlig bild: Cirrus, land - havskontraster
Synlig bild
Infraröd bild: Cirrus, land - havskontraster
Infraröd bild
FAQ:
Exempel: