Huvudsida
FAQ:
Exempel:

Höga och låga moln, stratus, dimma

5 september 1998 13:45 UTC

Syd om Nordsjön. På den synliga bilden framträder en molnremsa (1) utefter England. Himmlen är klar på andra ställen över havet, undantaget en liten halvmånformig formation av moln (2). På den infraröda bilden är raden av moln (3) utefter England inte lika synliga. De är bara måttligt klarare än havet. Temperaturen på toppen av dessa moln är inte mycket kallare än havstemperaturen. Detta betyder att de är låga moln, antagligen stratusmoln eller t.o.m. dimma. Å andra sidan förefaller den lilla halvmånformiga formationen av moln (4) absolut vitare än havet, de är således högre moln.

Synlig bild: Höga och låga moln, stratus, dimma
Synlig bild
Infraröd bild: Höga och låga moln, stratus, dimma
Infraröd bild
FAQ:
Exempel: